Dyk från vuxen


Dyk från vuxen kan antingen göras från instruktör eller från en förälder. Det är alltid en förälder som tar emot barnet. Det är ofta en fördel om det är en instruktör som torpeden startar ifrån. Om barnet inte vill gå till instruktören så blir torpeden mellan föräldrarna. Det som är viktigt att tänka på vid denna övning är:
Start av dyk
: När barnet har lämnat dig är det bra om du hoppar bakåt/åt sidan för att inte hela den vuxna ska vara med på bilden.
Mottagare av dyk
: Sträck endast fram den hand som är längst ifrån kameran. Din hand kommer annars att hamna framför ansiktet på barnet. Låt barnet dyka en liten stund fritt innan du sträcker fram och tar emot barnet.
Vuxen med på kortet
: Vi tycker att ett kort där en mötande förälder är med på bild i form av en hand, ansikte eller mer är ett bra kort. Denna bild säger så mycket om babysim. Bilden berättar hur ditt barn känner frihet när det dyker och sen möter tryggheten hos mamma eller pappa.
Rakt framifrån
: Det är omöjligt för oss att veta vilket håll ditt barn kommer att titta åt under dyket. För oss är det ren tur om barnet tittar rakt mot kameran. Ett barn kan titta ner, upp, höger, vänster och rakt fram. Det är därför svårt för oss att veta var fotografen ska placera sig vid första dyket. Det ni kan göra innan är att möta ert barn under vattnet för att se vilket håll barnet tittar åt och berätta detta för oss innan dyket.

Adam 2010