Det blev rekord på Smögen och vi fann hela 42 olika arter under en dykhelg. På den sista bonusdagen fann vi ytterligare en art. Följande arter hittades:

1.Variabel havscitron

2.Blek sammetsnuding

3.Kantfläckad sköldnuding

4.Småbubblig sköldnuding

5.Månggälad sköldnuding

6.Flatsköldnuding

7.Långhornad sköldnuding

8.Långstjärtsnuding

9.Pudrad plogläpp

10.Knottrig gurknuding

11.Signalnuding

12.Klubbnuding

13.Långkottnuding

14.Tätprickig kottnuding

15.Rödprickig kottnuding

16.Hallonkottnuding

17.Fransträdnuding

18.Mjölkträdnuding

19.Klyvfransläpp

20.Linjefransläpp

21.Tandfransläpp

22.Linjeborstnuding

23.Spädborstnuding

24.Kalstjärtnuding

25.Vårtborstnuding

26.Purpurborstnuding

27.Vittoppad borstnuding

28.Småfläckig rygghorning

29.Brokrygghorning

30.Dvärgrygghorning

31.Spretrygghorning

32.Ryggfotsnuding

33.Brokig kamnuding

34.Grön kamnuding

35.Rödbrun kamnuding

36.Prickig kamnuding

37.Rubinkamnuding

38.Linjesnyltnuding

39.Brunhornad snyltnuding

40.Draknuding

41.Praktnuding

42.Snigelkott

43.Ålgräsnuding