Måndag 29 sep är det dags att inviga snorkellederna i Göteborgs skärgård. Anneli Pompe och vi står som föredragshållare på workshopen.